Tarostrade.com

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují uživatele těchto stránek o zpracování jejich osobních údajů, zejména s ohledem na kategorie zpracovávaných osobních údajů, totožnost a kontaktní údaje správce údajů, účely zpracování a hlavní bezpečnostní opatření používaná k ochraně práva uživatelů.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a všemi ostatními platnými právními předpisy.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů si přečtěte pečlivě, prosím. Uživatelům, kteří s obsahem nesouhlasí, se doporučuje, aby procházení stránek okamžitě ukončili. Čas od času mohou tyto zásady ochrany osobních údajů podléhat úpravám a aktualizacím. Uživatelé by měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, aby se podívali na jakékoli změny.

 

Uživatelé mladší 16-ti (šestnácti) let nesmí souhlasit se zpracováním osobních údajů bez povolení rodičů nebo opatrovníků.

 

Osobní údaje 

Procházení stránek znamená shromažďování a zpracování různých kategorií osobních údajů, které patří uživatelům a/nebo jiným datovým subjektům.

 

Tento web zejména zpracovává informace týkající se interakce mezi stránkami a zařízením uživatele: např. IP adresa, informace týkající se prohlížeče, operační systém a typ použitého zařízení, navštívené stránky a vyhledávání na tomto webu a další informace.

 

V tomto případě budou zpracovávané osobní údaje nezbytně nutné k tomu, aby umožnily lepší procházení stránek nebo jejich lepší fungování.

 

Tyto stránky rovněž používají soubory cookie. Konkrétní informace o tom, jak soubory cookie fungují a jak je lze deaktivovat si musí uživatelé přečíst naše Zásady pro soubory cookie.

 

Kromě toho, tyto stránky výslovně vyžadují, aby uživatelé při registraci na stránky a/nebo dokončení objednávky odesílali své osobní údaje. V takových případech budou osobní údaje potřebné nebo užitečné pro poskytování služeb uživateli a pro to, aby webové stránky splnily své smluvní závazky.

 

V ostatních případech tato stránka požádá uživatele o jejich osobní údaje, pokud se rozhodnou přijímat sdělení: např. přihlásit se k odběru informačních bulletinů, účastnit se soutěží nebo zasílání propagačních nabídek, jak vlastních tak nabídek třetí strany.

 

Kromě toho, tyto stránky mohou přímo nebo nepřímo ověřit platební nástroje používané zákazníky k zabránění podvodným činnostem nebo zákonům a předpisům proti praní špinavých peněz.

 

Odmítnutí souhlasu uživatelů se zpracováním jejich osobních údajů pro účely, které nesouvisejí s činností této stránky a/nebo plněním objednávek, nebude mít žádné významné důsledky.

 

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelů, ke kterým jsou zpracovávány.

 

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů v rámci GDPR tyto stránky zohledňují různá kritéria, která zajistí, že osobní údaje nebudou uloženy po dobu delší, než je nutné.  Faktory zahrnují účel zpracování a aktivitu uživatele (četnost, s jakou se uživatelé přihlašují ke svému účtu, jak často uživatelé webové stránky procházejí a jak často na nich nakupují a další faktory).

 

Uživatelé mohou vždy snadno odvolat svůj souhlas s odběrem informačních bulletinů, propagačních a marketingových komunikací.

 

Na základě oprávněného zájmu o zlepšení svých služeb pro zákazníky mohou tyto stránky zasílat zákazníkům pravidelná e-mailová sdělení s propagačními akcemi, slevami, návrhy, žádostmi o zpětnou vazbu nebo aktualizacemi. Zákazníci se mohou od odběru e-mailových sdělení kdykoli odhlásit.

 

Správce dat 

Správcem osobních údajů („správce“) je: 

Taros Trade BG LTD

Georgi Tringov 9

Plovdiv 4000

Bulharsko

E-mailová adresa pro komunikaci ohledně obav týkajících se zásad ochrany osobních údajů: info@tarostrade.com

 

Zveřejnění osobních údajů

Správce údajů může osobní údaje předat třetí straně zapojené do plnění objednávek nebo do ostatních aktivit na stránce.

 

Správce údajů může sdílet osobní údaje například s:

Přepravci;

Centry a sklady;

Reklamními, digitálními, marketingovými agenturami a sociálními sítěmi;

Poskytovateli IT služeb;

Poskytovateli zákaznického servisu;

Poskytovateli platebních služeb.

 

Tímto není dotčeno sdělování, zveřejňování nebo šíření osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon. 

 

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo získat potvrzení o tom, zda správce údajů uchovává nebo zpracovává jejich osobní údaje.

 

Uživatelé mají rovněž právo na:

aktualizaci, opravu, úpravu nebo doplnění osobních údajů;

smazání, anonymizaci nebo blokování osobních údajů zpracovaných nezákonným způsobem;

potvrzení, že operace uvedené v písmenech a) a b) byly sděleny příjemcům zveřejněných nebo distribuovaných údajů, pokud takové sdělení není nemožné nebo by vyžadovalo použití prostředků, které jsou zjevně nepřiměřené k chráněnému právu;

přerušení zpracování osobních údajů v případech stanovených rozhodným právem;

vymazání osobních údajů za určitých podmínek („právo na zapomenutí“);

přenositelnost osobních údajů shromážděných správcem údajů automatizovanými prostředky a právo předávat tyto osobní údaje jinému správci údajů bez zásahu správce údajů (v rozsahu povoleném zákonem);

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Uživatelé mají rovněž právo z oprávněných důvodů vznést námitku vůči některému nebo veškerému zpracování jejich osobních údajů bez ohledu na to, zda jsou tyto osobní údaje relevantní pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jsou použity pro reklamní, obchodní nebo marketingové účely.

 

Uživatelé mají navíc právo podávat stížnosti týkající se shromažďování a zpracování jejich osobních údajů příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Veškerá sdělení týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou uživatelé zaslat e-mailem na: info@tarostrade.com